Període 2011-2015

Any 2011

Parelles nidificants i èxit reproductor

Les dades globals relatives a la nidificació de l’esparver cendrós a les comarques de l’Empordà presenten durant la temporada de l’any 2011 un balanç de 6 parelles: 2 a la garriga d’Avinyonet-Vilanant, 1 a la garriga de Sant Climent Sescebes, i 3 als conreus de la plana agrícola i marjalenca.
 
Nidificació de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 2011.

Niu Zona Hàbitat Comentaris
A1 Garriga d’Avinyonet-Vilanant Garriga amb pins dispersos No s’entra al niu ni es fa seguiment.
A2 Garriga d’Avinyonet-Vilanant Garriga amb pins dispersos No s’entra al niu ni es fa seguiment.
T1 Garriga de Sant Climent Sescebes Garriga amb pins dispersos En una visita al niu s’hi localitzen 4 ous.
P1 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi Al niu, amb 4 ous, només hi acaba reeixint un poll, que s’envola amb normalitat.
P2 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp de blat Al niu, amb 3 ous, hi reeixen dos polls, que s’envolen amb normalitat.
P3 Plans entre l’Armentera i Viladamat Guaret Niu amb 3 ous, que no arriben a eclosionar.

 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Les cada cop més severes limitacions pressupostàries fan que l’esforç prospectiu se centri a les zones de cereals, atès que és allà on s’hi donen les urgències per a la localització de les postes. Tanmateix als ambients de garriga les visites han estat les mínimes, únicament per constatar o no la presència i nidificació de l’espècie.

Així doncs, a les àrees de garriga, s’han vigilat els sectors de Llers, d’Avinyonet-Vilanant i Sant Climent Sescebes, tots amb presència de cendrosos en temporades recents. Dues visites a la garriga d’Avinyonet-Vilanant han estat suficients per constatar l’existència de 2 parelles –A1 i A2–, tot i que no s’ha fet cap seguiment en relació al seu èxit reproductor. A la garriga de Llers, on recordem que l’any 2009 hi nidificaren 3 parelles, s’hi ha fet també 2 visites, pensem que suficients com per afirmar que cap cendrós no s’hi ha establert. Val a dir que aquestes esperes al sector han tingut lloc a partir de mitjans de juny, època en la que els cendrosos presenten ja una gran activitat per coincidir amb l’etapa de creixement dels joves. Respecte a Sant Climent Sescebes, 1 parella hi ha arribat a nidificar, justament al mateix sector de garriga on ja s’establí el proppassat 2009.

Pel que fa a les zones cerealistes de la plana agrícola entre els municipis de Castelló d’Empúries i Verges, s’han localitzat 2 parelles al terme de l’Armentera –P1 i P2–, així com una altra al terme de Ventalló –tot i que ben a tocar de l’Armentera. Si bé les 2 parelles de l’Armentera han prosperat amb total normalitat, la de Ventalló –P3– s’ha perdut en la fase d’incubació i per causes desconegudes. D’aquest niu és destacable que s’ha localitzat en un camp abandonat aquest mateix any, i que havia estat colonitzat per vegetació espontània de caràcter herbaci.
 
9963

Niu P2, amb els 2 polls ben eixerits a mitjans de juliol.
 
4580

Niu P3, a Ventalló, al bell mig d’un camp sense cultivar i colonitzat per umbel·líferes. La femella acabaria abandonant la posta.
 

Respecte als sectors de terraprims i aspres entre els municipis de Cabanes i Sant Climent Sescebes, tampoc s’hi ha localitzat cap parella tot i que s’hi han efectuat diverses visites.

 

Any 2012

Parelles nidificants i èxit reproductor

Les dades relatives a la nidificació de l’esparver cendrós a les comarques de l’Empordà presenten durant la temporada de l’any 2012 un balanç de 5 parelles: 1 a la garriga d’Avinyonet-Vilanant, 1 a la garriga de Sant Climent Sescebes i 3 als conreus de la plana agrícola i marjalenca (sector entre l’Armentera i Viladamat).
 
Nidificació de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 2012.

Niu Zona Hàbitat Comentaris
A1 Garriga d’Avinyonet-Vilanant Garriga amb pins dispersos Es té coneixement de la nidificació per l’observació d’un jove de l’any volant pel sector, ja avançada la temporada.
T1 Garriga de Sant Climent Sescebes Garriga amb pins dispersos S’hi envolen un mínim de 2 joves.
P1 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi Niu amb 4 ous, d’on neixen 4 polls. Es desconeix quan joves envolen, tot i que com a mínim un poll mor al niu.
P2 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi Niu amb 3 ous, d’on neixen 2 polls. Es desconeix quans s’envolen.
P3 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp de blat Niu amb 4 ous, d’on neixen 3 polls. S’hi envolen un mínim de 2 joves.

 

Consideracions generals i aspectes a destacar

Aquest 2012 i per primer cop d’ençà molt anys, les tasques de recerca no han comptat amb cap mena d’ajut econòmic –fins ara la Generalitat de Catalunya pagava una petita quantitat per les despeses de quilometratge i manteniment de vehicle–, per la qual cosa tant la prospecció com el seguiment s’ha optimitzat fins on ha estat possible, a la vegada que els treballs de seguiment de les nierades de ben segur no han tingut la intensitat que hauria estat necessària.

Allò més destacable aquesta temporada és el foc que el dia 22 de juliol es va iniciar al municipi de la Jonquera i que cremà prop de 14.000 hectàrees a la meitat nord de la comarca de l’Alt Empordà. Resultat d’això fou que les zones de garriga de Llers i d’Avinyonet-Vilanant quedaren totalment calcinades. Si bé a Llers ja fa dues temporades que el cendrós no hi fa niu, a la garriga d’Avinyonet-Vilanant si que hi ha estat nidificant fins a la data una parella, i que aquest 2012 també s’hi ha establert. Sortosament el foc arribà quan els joves ja volaven, i la prova d’això és que en vàrem veure un ja avançada la temporada. Respecte a la garriga de Sant Climent, les flames arribaren a uns pocs centenars de metres del punt de nidificació, per la qual cosa la cria no s’ha vist enguany afectada ni tampoc s’hipoteca per les temporades futures.
 
1353

Niu P1 en un sembrat d’ordi, amb els 4 polls a mig creixement i amb diferències notables entre el més gran i el més petit.
 

Any 2013

Parelles nidificants i èxit reproductor

Únicament constatem la nidificació d’una parella a la plana agrícola entre l’Armentera i Viladamat, així com una altra en hàbitat de garric al municipi de Sant Climent Sescebes. Mentre la parella en cereal acaba abandonant la nierada, la que s’estableix en garric si que prospera amb normalitat, tot i que no arribem a concretar quants polls s’acaben envolant.
 
Nidificació de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 2013.

Niu Zona Hàbitat Comentaris
T1 Garriga de Sant Climent Sescebes Garriga amb pins dispersos Per l’actitud de la parella a finals de juliol, entenem que la nidificació ha anat bé.
P1 Plans entre Viladamat i l’Arbre Sec Camp de blat Niu amb 4 ous. Acaba essent abandonat.

 

Consideracions generals i aspectes a destacar

La campanya del 2013 ha tingut com a fet destacable l’observació d’un mínim de dos parelles aparentment establertes als sectors cerealistes d’entre l’Armentera i Viladamat, amb comportament reproductor, però que no han acabat nidificant. Fins i tot la única parella que sí que ha acabat fent niu, ha abandonat la posta desprès d’unes setmanes d’incubació. Una possible hipòtesi és que l’estranya primavera que hem tingut, amb abundància de pluges i temps inestable fins molt avançada l’estació, ha fet que les aus hagin retardat tant els seus cicles reproductius que aquests s’han fet temporalment inviables.
 
2916

Niu P1, el mateix dia que constatem que ha estat definitivament abandonat. En trobar-lo setmanes abans hi havia 4 ous, malgrat que ara només se’n hi veuen 2.
 
Si a això hi sumem que els focs de l’estiu del 2012 varen cremar bona part de les àrees tradicionals de cria en garric de la comarca de l’Alt Empordà (a la garriga d’Avinyonet-Vilanant per exemple, totalment devastada pels incendis, hi nidificava de manera fixa una parella), el resultat que tenim és que només dues parelles han fet el niu en terres empordaneses –de les quals una va abandonar la posta suposadament per les raons abans ja esmentades.

 

Any 2014

Parelles nidificants i èxit reproductor

L’any 2014 han estat fins a 6 les parelles d’esparver cendrós nidificants a les comarques empordaneses. D’aquestes, 2 s’han establert a la serra de Ventalló, 1 als aspres de l’Albera -sector de Sant Climent Sescebes- i 3 als conreus de la plana agrícola i marjalenca, entre els nuclis de l’Armentera i Viladamat. En total, el nombre de joves envolats ha estat de 13, si bé poden haver estat fins a 14 si considerem que és probable que un dels joves ja voladors no s’hagi detectat en el moment de fer-se la darrera de les visites.

 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 2014.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
V1 Emprius de Garrigoles Bosquina amb pins dispersos 3 2-3(1)
V2 Emprius de Garrigoles Camp de civada 4 3 1(2)

Total serra de Ventalló

    3-4
P1 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 3 2 2
P2 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 5 3 3
P3 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 5 3 2

Total plana agrícola i marjalenca

    7
T1 Aspres de Sant Climent Sescebes Bardisses en antiga vinya 3 3

Total terraprims i aspres

    3

TOTAL EMPORDÀ

    13-14

(1) Probablement hagin estat 3 els individus envolats, malgrat que en la darrera de les visites –quan els esparvers ja campaven amunt i avall per la zona– un dels joves no fos detectat.
(2) Un dels joves apareix mort a pocs metres del niu, i un altre el trobem depredat al bell mig d’un camí, aproximadament a un centenar de metres de distància.
 

Consideracions generals i aspectes a destacar

La campanya d’aquest 2014 ha tingut com a fet destacable la troballa d’una nova localitat de nidificació a la serra de Ventalló, una àmplia zona de relleu a cavall de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i que fou totalment cremada l’any 2005. És precisament en aquest lloc on s’han localitzat dues nierades, una en un sector ocupat per la característica comunitat de successió, amb brolles i bosquines i un gran nombre de pins encara de petita mida, i una altra al bell mig d’un camp de civada. En aquest indret el més destacable és que del niu del camp de cereal, un cop ja s’havia salvaguardat l’espai de la llocada i els polls eren força crescuts, un dels joves s’ha trobat depredat a un centenar de metres i en un camí proper, mentre que un segon jove ha aparegut mort junt al niu.
 
V2 poll predat

Jove de V2, a la serra de Ventalló, trobat depredat a un centenar de metres del niu, quan ja era a punt de volar.
 
Respecte al sector que coneixem com de terraprims i aspres, i que se situa als vessants de la serra de l’Albera, és del tot rellevant la localització d’un niu –al terme de Sant Climent Sescebes– enmig d’una comunitat de bardissa. Recordem que aquesta parella, si bé s’havia computat com a nidificant els anys 2012 i 2013 pel fet d’haver-se vist els joves volant, tanmateix encara no s’havia localitzat el lloc exacte de nidificació. L’explicació era que es prospectaven els pocs espais de garriga existents al sector, i en canvi es desconsideraven les zones d’esbarzers on finalment s’ha trobat el niu i que és on la parella s’havia establert aquests darrers exercicis.

 
IMG_0116

Niu T1 a la zona de Sant Climent Sescebes, localitzat al bell mig d’unes bardisses d’esbarzer. Es tracta aquesta de la primera llocada en 30 anys de prospecció que es troba en aquesta mena de vegetació.
 
En relació a la plana agrícola i marjalenca, s’han trobat 3 parelles a la zona d’entre l’Armentera –al nord– i Viladamat –al sud–, les quals han pogut ser en tots els casos salvaguardades i amb resultats positius pel que fa a l’envol dels joves esparvers.
 
Imagen 186

Joves a P1, on hi hagué 3 ous un dels quals no eclosionà. Els dos exemplars, aquí d’entre 10 i 12 dies, acabarien volant sense problemes.
 
Esmentem també que a mitjans del mes de juny s’ha rebut la comunicació d’haver vist una parella a la zona del Pla de Martís, ja a la comarca del Pla de l’Estany. Prospectat el sector en dues ocasions –els Agents Rurals de la comarca hi han fet també esperes perllongades–, únicament hem constatat la presència d’un mascle i cap indici de nidificació.

 

Any 2015

Parelles nidificants i èxit reproductor

L’any 2015 han estat 5 les parelles d’esparver cendrós nidificants a les comarques empordaneses. D’aquestes, 1 s’ha establert als aspres de l’Albera –sector de Sant Climent Sescebes– i 4 als conreus de la plana agrícola i marjalenca, entre els nuclis de l’Armentera i Viladamat. Del conjunt de postes, però, 4 han fracassat per una o altra raó, de manera que només una parella ha acabat amb èxit les seves tasques reproductores. És per això que el nombre total de polls envolats enguany ha estat només de 2.
 
Nidificació i èxit reproductor de l’esparver cendrós a la zona de l’Empordà l’any 2015.

Niu Zona Hàbitat Mida de posta Nascuts Envolats
P1 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 4 ? 0
P2 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 4 3 2
P3 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 3 ? 0
P4 Plans entre l’Armentera i Viladamat Camp d’ordi 4 0 0

Total plana agrícola i marjalenca

    2
T1 Aspres de Sant Climent Sescebes Bardisses en antiga vinya 3 ? 0

Total terraprims i aspres

    0

TOTAL EMPORDÀ

    2

 

Consideracions generals i aspectes a destacar

La campanya d’aquest 2015 s’ha caracteritzat per l’escàs nombre de joves que han volat –únicament 2, i d’un mateix niu. Si bé el nombre de parelles controlades i de postes ha estat prou raonable, totes les nierades, llevat d’una, han fracassat per una o altra raó.

Així doncs, la parella que es coneix d’ençà l’any 2009 al sector de terraprims i aspres –i concretament als vessants de la serra de l’Albera, al terme de Sant Climent Sescebes– no ha prosperat per raons que es desconeixen. El niu, ubicat al bell mig d’unes bardisses, es trobà sobtadament buit quan els polls ja havien d’haver nascut i la parella evolucionava amb total normalitat.

Respecte a la plana agrícola i marjalenca, si bé han estat 4 les parelles localitzades, 3 no han acabat reeixint. D’aquestes, 2 nius que se situaven en un mateix camp foren suposadament espoliats una vegada el sembrat ja havia estat recollit i els polls deurien haver nascut –en un dels nius s’hi trobà un excrement de gos. Cal ressaltar que aquesta sospita de l’espoli feia molts anys que no es tenia a l’Empordà, i més encara d’ençà que un agricultor fou condemnat per la destrucció d’una nierada el 2008 al municipi de Bellcaire. És també als espais agrícoles al sud de l’Armentera que una tercera parella ha abandonat la posta després de dies d’incubació i no eclosionar els ous per ser nials. Aquest és un fet que ja hem observat en d’altres ocasions quan la posta és molt tardana.

Per altra banda, tot i que s’ha prospectat la serra de Ventalló on l’any passat s’hi localitzaren dues parelles, enguany no s’hi ha observat cap indici de nidificació malgrat que si que s’ha vist algun exemplar per la zona. Pel que fa a la garriga d’Avinyonet-Vilanant, on sempre hi havia hagut alguna parella fins que a mitjans d’estiu del 2012 es cremà aquest sector de la comarca, segueix igualment sense acollir de nou els cendrosos malgrat que la vegetació arbustiva ja té prou condicions tant d’alçada com de cobertura.
 
Poll volador a P2

Un dels dos únics polls d’esparver cendrós que enguany han eixit a l’Empordà, el dia que va a començar a fer les seves primeres volades.
 

Avís cookies

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei, en navegar-hi n'acceptes l'ús. política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies